top of page
Til deg som søker

For å få skoleplass hos oss må det søkes ved å benytte søknadsskjemaet, som legges ut høsten hvert år. Søknadsfristen er satt til 1. mars, det året barnet skal begynne på skolen. Svar om tildeling av skoleplass kommer kort tid etter søknadsfristen er gått ut. Vi foretar også fortløpende inntak, forutsatt ledig kapasiteten. Vi har ingen foreldrebetaling. 

Til elever og foresatte

Ordensregler

Ansatte ved skolen

Logo med farger.png

Rektor

 

Lise Grav

 Telefon:  90579210

rektormonte@gmail.com

Ansatte 1. og 2. trinn
 

Lisbeth Enoksen (kontaktlærer)

Anne-Lise Engvik

 

Gøril Enoksen

Britt Moum Næss

 

Ansatte 3. og 4. trinn

 

  Stine E. Vea (kontaktlærer)

 

Carina Bakke Vollan  

Anne - Mette Hansen

Susanne Karoliussen

Ansatte 5. - 7. trinn

 

Bengt Holann (kontaktlærer)

Laila  E. Moen (kontaktlærer)

Camilla Bringaker

Heidi Rosander

bottom of page