Til deg som søker

For å få skoleplass hos oss må det søkes ved å benytte søknadsskjemaet, som legges ut høsten hvert år. Søknadsfristen er satt til 1. mars, det året barnet skal begynne på skolen. Svar om tildeling av skoleplass kommer kort tid etter søknadsfristen er gått ut. Vi foretar også fortløpende inntak, forutsatt ledig kapasiteten. Vi har ingen foreldrebetaling. 

Ansatte ved skolen

Logo med farger.png

Rektor

 

Lise Grav

 Telefon:  90579210

rektormonte@gmail.com

Ansatte 1. og 2. trinn

 

Wenche Lillemoen (kontaktlærer)

Gøril Enoksen

Stine E. Vea (i permisjon)

 

Carina Bakke Vollan  

Ansatte 3. og 4. trinn

 

  Laila Enoksen (kontaktlærer)

 

Britt Moum Næss

 

Nina Sandtrøen

 

Camilla Bringaker

 

Marie Næss

Ansatte 5. - 7. trinn

 

Bengt Holann (kontaktlærer)

 

Lisbeth Enoksen(kontaktlærer)

 

Heidi Rosander

 

Geir-Einar Solvang