Til deg som søker

For å få skoleplass hos oss må det søkes ved å benytte søknadsskjemaet, som legges ut høsten hvert år. Søknadsfristen er satt til 1. mars, det året barnet skal begynne på skolen. Svar om tildeling av skoleplass kommer kort tid etter søknadsfristen er gått ut. Vi foretar også fortløpende inntak, forutsatt ledig kapasiteten. Vi har ingen foreldrebetaling. 

Ansatte ved skolen

Logo med farger.png

Rektor

 

Lise Grav

 Telefon:  90579210

rektormonte@gmail.com

Ansatte 1. og 2. trinn

 

Stine E. Vea (kontaktlærer)

Gøril Enoksen

Britt Moum Næss

 

Nina Sandtrøen

Ansatte 3. og 4. trinn

 

  Laila Enoksen (kontaktlærer)

 

Bengt Holann (kontaktlærer)

Britt Moum Næss

 

Camilla Bringaker

Carina Bakke Vollan  

Nina Sandtrøen

Ansatte 5. - 7. trinn

 

Elise Madsen (kontaktlærer)

Lisbeth Enoksen(kontaktlærer)

Heidi Rosander

Kjell-Hugo Hanssen